Méid an Téacs
Fóraim Áis nua do thuismitheoirí agus múinteoirí | New resource for parents and teachers

Bunaíodh Gaeloideachas (a bhí mar Gaelscoileanna Teo. roimhe seo) i 1973 mar eagraíocht dheonach náisiúnta chun tacaíocht a thabhairt d’fhorbairt na scoileanna lán-Ghaeilge ag an mbunleibhéal agus ag an iar-bhunleibhéal. Ó Iúil 2014, tá Gaeloideachas freagrach mar cheanneagraíocht as an réimse Tumoideachas, Gaeloideachas agus Réamhscolaíocht lán-Ghaeilge. Cuimsíonn an ról nua seirbhís tacaíochta do scoileanna lán-Ghaeilge Gaeltachta freisin. Áirítear i measc róil agus feidhmeanna na heagraíochta comhairle, cúnamh agus tacaíocht do dhaoine ar mian leo oideachas lán-Ghaeilge dá bpáistí, mar aon le seirbhís tacaíochta do naíonraí agus scoileanna.

Nuacht

Gaeloideachas – ainm nua Gaelscoileanna Teo.

Dáta: Deireadh Fómhair 10, 2016

Seastáin ag Comhdháil Oideachais 2016

Dáta: Deireadh Fómhair 5, 2016

Seisiún Oiliúna ar úsáid www.irishforparents.ie

Dáta: Meán Fómhair 30, 2016